Couverture « Old Boy 3 »

Old Boy 3

(オールド・ボーイ Ōrudo Bōi 3)

Tsuchiya Garon, Minegishi Nobuaki

1998 3 votes 8.3/10